Ing. Ján GANAJ

 

Statické posudky nosných konštrukcií halových objektov na umiestnenie fotovoltaických článkov.

 

– autorizovaný stavebný inžinier

č.a. 4184 * A * 3-1

 

 

Ing. Pavol Schurger – statik

Csilla Petríková - konštruktérka

Anna Peťková - konštruktérka

banner1.jpg, 560kB

 

Profil Kancelárie

 

Projektovanie inžinierskych stavieb

Priemyselné haly

Obchodné centrá

Priemyselné technologické celky

Silá a zásobníky

Zakladanie stavieb

Statické a dynamické výpočty

Nosné oceľové priehradové a rámové konštrukcie

Komíny

Stožiare

Silá a bunkre

Základy pod dynamicky namáhané konštrukcie

Oceľové mosty a lávky pre peších

Zavesené a visuté konštrukcie, lanové konštrukcie

Diagnostika a statické posudky oceľových nosných konštrukcií

Stanovenie zdravých hrúbok existujúcich oceľových konštrukcií pomocou ultrazvukového prístroja

Posudky existujúcich priemyselných hál

Posudky zásobníkov, vodojemov, ČOV atď.

 

pst.jpg, 222kB

 

Dielenská dokumentácia oceľových nosných konštrukcií

Všetky typy oceľových nosných konštrukcií

Spracovanie v 2D a 3D

Drevené konštrukcie

halové drevené objekty s lepenými nosnými prvkami

 

autosalon.jpg, 421kB

 

© 2020 Ganaj Statika. All rights reserved | Design by Alandesign.eu